Jak to funguje

Na tuto nejčastější otázku je jednoduchá odpověď : Tepelné čerpadlo funguje stejně jako lednička. Ta odebírá teplo potravinám a v její zadní části ho předává volně do okolí. Stejně pracuje i tepelné čerpadlo ale opačným směrem. To znamená, že odebírá teplo okolnímu vzduchu a předá ho dovnitř do domu, do topení.

To je ovšem velmi zjednodušené vysvětlení funkce tepelného čerpadla. Pro podrobnější popis funkce nám poslouží následující schema:

princip_tepelneho_cerpadla

V uzavřeném cirkulačním systému tepelného čerpadla obíhá chladivo o velmi nízké teplotě varu. Ve výparníku toto chladivo odebere teplo proudícímu vzduchu (o jeho proud se stará ventilátor), ohřeje se a změní skupenství z kapalného na plynné. Ve druhé fázi je tento plyn stlačen kompresorem. Tím se jeho teplota výrazně zvýší (přes 80°C).

V další fázi je horký plyn přiveden do tepelného výměníku, kde předá teplo topnému systému. Tím se toto médium výrazně ochladí a zkondenzuje opět do formy kapaliny, přičemž zůstává stále pod vysokým tlakem. Tato kapalina je potom vstřikovacím (expanzním) ventilem znovu vstřikována do výparníku a celý proces se opakuje. Tímto způsobem se předá teplo z okolního vzduchu do topné soustavy v domě. Topný systém je optimálně tvořen teplovodním podlahovým topením, případně dostatečně dimenzovanými radiátory.

Účinnost tepelného čerpadla se logicky snižuje při snižování venkovní teploty. Tuto účinnost udáváme poměrem příkonu a výkonu tepelného čerpadla při určité venkovní teplotě, a teplotě topné vody. Tento poměr se označuje koeficientem COP. Např. COP 4 při A0/W35, udává že z 1kW energie vložené formou elektrického příkonu tepelného čerpadla, získáme 4kW výkonu, neboli tepla, které můžeme předat do topného systému, a to při venkovní teplotě +0°C a teplotě topné vody +35°C .

Vzhledem k náročným topným podmínkám v ČR je třeba téměř vždy tepelné čerpadlo doplnit druhým (bivalentním) zdrojem tepla. Tím bývá nejčastěji elektrokotel (příp.topná spirála zabudovaná do systému s akumulační nádrží), nebo může jít o kombinaci s plynovým kotlem, či kotlem na tuhá paliva. Bivalentní zdroj pak pokrývá potřebu tepla za velmi nízkých venkovních teplot, kde již výkon tepelného čerpadla nestačí pokrýt potřeby topného systému. Zde je třeba ale vzít v úvahu, že tyto náročné podmínky prezentují jen 10% až 20% doby trvání běžné topné sezóny. Po zbytek roku přiměřeně dimenzované tepelné čerpadlo zaručí tepelnou pohodu v domě, případně ohřev užitkové vody.

Jaké je tedy přiměřeně dimenzované tepelné čerpadlo? Takové, jehož výkon pokrývá tepelné ztráty vašeho domu. Tepelná ztráta domu je množství tepla v kWh, které ztratí dům při venkovní teplotě -12°C až -18°C (podle zvolené oblasti) za 1 hodinu. Výpočet tepelné ztráty domu je tedy základním dokumentem pro stanovení vhodného tepelného čerpadla.

Další podmínkou správné funkce je dostatečné dimenzování topného systému. Ideální je nízkoteplotní topný systém. Čím nižší je totiž výstupní teplota vody z výměníku tepelného čerpadla, tím vyšší je účinnost (tedy COP) tepelného čerpadla a samozřejmě tím ekonomičtější je jeho provoz.

Tepelné čerpadlo představuje jeden z nejekologičtějších zdrojů tepla, protože nazatěžuje okolí žádnými zplodinami, ale čerpá ho z obnovitelného zdroje, tedy ze vzduchu. Doslova z přírody kolem nás bez toho, že by ji jakkoli poškodilo.

Máte dotaz? Napište nám

Jméno a příjmení : *
Telefon : 
Váš e-mail : *
Váše zpráva :